Op de website van het tijdschrift De Gids het nieuws dat het blad voor het eerst in haar 175-jarig bestaan een hoofdredacteur krijgt. Annet Mooij, al eerder als redactielid verbonden aan het tijdschrift.

Redactie, bestuur en uitgever van De Gids achtten, gezien de recente gedaanteverwisseling en oplagestijging van het tijdschrift, professionalisering van de organisatie raadzaam. Mooij werd unaniem als de aangewezen kandidaat beschouwd en is op uitnodiging binnengekomen. Het verzamelde gezelschap is bijzonder blij met haar komst.

Eerder dit jaar werd bekend dat het tijdschrift een bijlage werd van De Groene Amsterdammer.