Met een aparte folder voor de boekhandel en een strijdlustige toon heeft uitgeverij Van Oorschot de Poëziekalender 2013 in de markt gezet. ‘De volledige opbrengst van de verkoop van de kalender komt ten goede aan het voortbestaan van Tirade.’ De folder refereert aan de beginjaren van het literaire tijdschrift toen een subsidie geweigerd werd evenals nu.

Opnieuw zetten ‘conservatieve heren’, ditmaal bij monde van staatssecretaris Zijlstra van Cultuur, brutaalweg en in één moeite door een streep door álle subsidie voor literaire tijdschriften, ook Tirade.

Om het blad dat ‘als kweekvijver voor nieuw talent een bijzonder gunstige rol heeft gespeeld in de financiële huishouding van de Nederlandse boekhandelaren’ te ondersteunen hebben Ester Naomi Perquin en Menno Hartman een dagkalender gemaakt met gedichten uit Tirade en het Van Oorschotfonds.

Vorig jaar verschenen er nog twee poëziekalenders: een kalender van Meulenhoff, samengesteld door Tjitske Jansen en Victor Schiferli en een kalender van Van Gennep, samengesteld door Gerrit Komrij. Voor Meulenhoff waren de kosten te hoog om een vervolg op de kalender te geven. Voor Komrij was het maken van de kalender (met daarbij afzonderlijke commentaren) veel en nogal onbevredigend werk, zei hij in een openbaar interview in Assen. Voor de zomer stond bij Van Gennep een boekuitgave gepland van diezelfde kalender. Een nieuwe kalender zou Komrij niet meer maken: er stond al een andere literaire agenda aangekondigd bij Van Gennep: Lezen &tcetera, scheurkalender van de wereldliteratuur, samengesteld door Pieter Steinz.

De poëziekalender van Van Oorschot verschijnt in september en kost €15,-