Van Caroline de Westenholz, eminent Couperus-kenner, kregen we nog een niet eerder gepubliceerde foto naar aanleiding van de discussie over het huis waar Couperus De stille kracht schreef.

Hierbij een foto van het residentiehuis te Passoeroean (waar Couperus De stille kracht schreef) uit de collectie van wijlen mevrouw Reynink-Jordaan. Wat jammer dat ze dit zelf niet meer mee kan maken! Haar vader was de opvolger van resident Salmon. Ik sluit me dus geheel aan bij de vorige correspondenten over dit onderwerp.

0