Kinderen opsluiten in scholen, dat is nog altijd de beste uitvinding die mensen hebben gedaan. Kijk eens hoe vrolijk en gedwee ze op deze foto de lesstof van de juffrouw afwachten.

Nog belangrijker: als ze op school zitten, dan staan ze niet buiten te schreeuwen en te krijsen. Ik kan me niet heugen dat wij in onze kindertijd zo’n lawaai maken als kinderen tegenwoordig. Je zult maar schrijver zijn en van stilte houden.

In De zwaluwen neêr gestreken beschrijft Louis Couperus welk zintuig hij het best kon missen als hij daartoe gedwongen werd. Hij koos voor het gehoor.

Vooral omdat de geluiden, die ik hoor, heel leelijk zijn. Het zijn blaffende honden, toeterende auto’s, bellende trammen, krijschende kinderen (hebben wij, toen wij kinderen waren, ooit zóo gekrijscht als de tegenwoordige kinderen krijschen??): het zijn bijna altijd heel leelijke geluiden.’

Couperus schreef dit in 1911. Maar toen krijsten de kinderen nog met ch.

0