Het is een bericht van een paar dagen geleden, maar de kritiek is er niet minder om. Ted van Lieshout haalde namelijk afgelopen maandag op zijn weblog uit naar het boekenweblog van NRC Handelsblad. NRC Boeken publiceerde een lijst met boeken die dit najaar verschijnen. Van Lieshout vindt het raar dat de kinderboeken zijn overgeslagen in deze lijst.

Het maakt duidelijk op wie NRC Boeken zich richt: een steeds kleiner wordende groep lezers die belangstelling heeft voor een steeds kleiner wordend boekensegment. Het lezerspubliek vergrijst in hoog tempo en (de) NRC Boeken(redactie) sterft een beetje met de lezer mee. Een gezond denkend medium snapt dat als je publiek steeds ouder wordt, je jong publiek moet aanboren om in leven te blijven. Dat doet NRC Boeken niet, omdat het niet begrijpt dat lezen of belangstelling voor literatuur niet plotseling ontstaat als je de veertig passeert, maar begint als je als kind wordt voorgelezen, als je leert lezen en schrijven.

Tzum.info steekt hierbij de hand in eigen boezem. Ook wij publiceerde een lijst met de boeken voor het najaar. Daarin kwamen ook geen kinderboeken voor.

Van Lieshout schrijft:

Het is een hardnekkig misverstand te denken dat literatuur pas échte kunst is als het voor volwassenen is. Kinderboeken maken onlosmakelijk deel uit van onze kunst en cultuur, en als je dat niet wilt of kunt onderkennen, help je mee aan de ondergang van wat je zo koestert: het lezen van mooie boeken voor kinderen én volwassenen.

Reacties