‘Larmoyante, egocentrische flauwekul (…) pure kitsch.’ Tom van Deel draait er niet omheen in zijn ‘recensie’ van de nieuwste bundel van Lucas Hirsch, Ontsla me van alles wat ik liefheb (De Arbeiderspers). Het is geen echte recensie, maar een zogenaamde aanschafsuggestie die door NBD Biblion verspreid wordt onder bibliotheken, waarna de bibliothecarissen overgaan tot aanschaf of niet. De aanschafsuggestie wordt door Bol.com als recensie overgenomen onder het artikel, maar het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt op een site als De Boekensalon.

Lucas Hirsch postte de gewraakte recensie op zijn Facebookaccount evenals Ingmar Heytze en bij beiden ontstond een discussie over dit stuk dat commercieel funest is voor een dichter: bibliotheken kopen al bijna geen poëzie meer in, maar na zo’n recensie zeker niet meer.

van deel

Tom van Deel (1945) was vroeger een belangrijk criticus bij Trouw.