Alweer een dag later was de Lezeres des Vaderlands om melding te doen van scores van de besproken en de besprekende vrouwen van de boekenkaternen. De Morgen haalde een treurige score van 3,85 %. Heel wat anders dan De Standaard met 58,82 % al heeft de Lezeres des Vaderlands wel een kleine kanttekening:

Eenmaal op adem na het vreugdedansje moet ik echter toch een kanttekening plaatsen bij de cijfers, en wel deze: het katern staat deze week in het teken van de Jeugdboekenweek. Het is fantastisch dat de Standaard der Letteren specialiste Vanessa Joosen de ruimte geeft – ze schrijft twee stukken van twee pagina’s. Maar het is toch opmerkelijk dat dit cijfer gehaald wordt in de week der jeugdliteratuur, die in de hiërarchie der genres aanmerkelijk lager genoteerd staat dan de door mannen gedomineerde romankunst.

Lees het complete telwerk hier na. Omdat de Lezeres des Vaderlands niet alles kan lezen houden we bij Tzum de noordelijke kranten bij. Het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Van de vijf stukken gingen twee recensies (geschreven door twee mannen) over een boek van een vrouw (een roman van Elena Ferrante en een dichtbundel van Hedwig Selles) en één stuk werd er geschreven door een vrouw (over een jeugdboek geschreven door Martijn Niemeijer).