Waar ligt Kutschurkendam?

Pruimen op sap van Ewoud Sanders is aan alle kanten een gelegenheidsboekje. Het verscheen de week voor de Boekenweek en sloot naadloos aan bij het thema van de Boekenweek ‘Verboden vruchten’, maar nu is het de vrijdag na de Boekenweek en dan is het bespreken van een ‘beknopt erotisch abc’ toch een beetje alsof je paaseitjes koopt de dinsdag na Pasen. In zijn voorwoord schrijft Sanders ook nog dat dit ‘geen poging is om zoveel mogelijk erotische woorden te behandelen. Integendeel.’

Toch zou het jammer zijn om dit boekje meteen naar de ramsjbakken over te hevelen, want de woorden die er wel in staan worden op een zeer aanstekelijke manier behandeld. Lezers van NRC Handelsblad, waarin veel stukken eerder zijn gepubliceerd, kennen de vorm: een mix tussen kennisoverdracht en anekdotiek. Niet alle erotische woorden staan er dus in, maar als je alleen al de index doorneemt, dan weet je dat de meeste mensen niet alle woorden of uitdrukkingen zullen kennen. Want wat betekent ‘die komt van Utrecht’ en waar ligt ‘Kutschurkendam’? Natuurlijk wordt ook uitgelegd wat ‘de pruimen op sap zetten’ betekent, inclusief de aanbeveling dat je de uitdrukking ook letterlijk kunt nemen: ‘vooral de reine claude leent zich daar volgens onze kookboeken uitstekend voor.’

Rest nog te melden dat de full colour-uitgave er zeer verzorgd uit ziet, met vrolijk brutale illustraties van Olivia Ettema. Kun je nog het hele jaar cadeau geven aan niet al te preutse mensen die geïnteresseerd zijn in taal.

(CP)

Ewoud Sanders – Pruimen op sap. Xander, Amsterdam. 152 blz. € 19,99.