De rust was teruggekeerd bij Atlas Contact. Nou niet helemaal, want in tegenstelling tot wat Chris Herschdorfer schreef over de benoeming van Sander Blom tot opvolger van Mizzi van der Pluijm is de schrijverscommissie overgeslagen in het proces. Sterker nog, die schrijverscommissie bestaat helemaal niet meer.

Beste schrijvers,

In tegenstelling tot wat Chris Herschdorfer in zijn mail van 15 november schrijft (‘de auteurs van de schrijverscommissie zijn gekend in dit besluit en steunen de benoeming’) heeft de inmiddels opgeheven commissie geen rol gespeeld in de benoemingsprocedure van Sander Blom. De commissie kan dan ook niet hebben laten weten die benoeming te steunen. Wel zijn individuele auteurs die lid waren van de commissie kort tevoren gebeld en van de benoeming op de hoogte gesteld.

De schrijverscommissie is half juli ingesteld met maar één doel en één mandaat: zorgen dat Mizzi van der Pluijm serieus de kans kreeg te onderzoeken of zij Atlas Contact kon uitkopen uit het concern VBK. Na het afketsen van de onderhandelingen tussen Mizzi en VBK per 1 november j.l. hebben wij duidelijk aangegeven dat daarmee de rol van de commissie zou eindigen. Zo staat het ook vermeld in het gezamenlijke persbericht van Mizzi en VBK.

Dit alles laat onverlet dat wij, nu we op de hoogte zijn gebracht, Sander Blom veel succes wensen in zijn nieuwe functie.

Hartelijke groet van

Maarten Asscher
Hanna Bervoets
Michael Bijnens
Jutta Chorus
Geert Mak
Lieke Marsman
Nelleke Noordervliet