Tv-producent Gijs van Dam klaagt schrijver en tv-maker Jelle Brandt Corstius opnieuw aan wegens smaad, blijkt uit een interview met diens raadsman Peter Plasman in de interviewrubriek ‘Tien geboden’ in Trouw. De raadsman doet zijn uitspraak bij gebod acht: ‘Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.’

De zaak Jelle Brandt Corstius versus Gijs van Dam speelt sinds vorig jaar toen allerlei bekentenissen in de #MeToo-beweging naar buiten werden gebracht. Brandt Corstius schreef op de voorpagina van Trouw dat ook hij ooit was gedrogeerd en verkracht door een tv-producent toen hij voor tv-programma werkte (Barend & Van Dorp). Hoewel de naam Gijs van Dam niet genoemd werd in het stuk voelde die zich wel aangesproken en in een uitzending van Pauw zette hij er zijn verhaal tegenover.

Vorige maand werden de aanklachten van beide partijen geseponeerd. Steen des aanstoots is deze keer de persverklaring van Brandt Corstius:

[…] in zijn persverklaring van 19 juli 2018 […] doet Brandt Corstius er nog een schepje bovenop door Gijs van Dam in één adem te noemen met de beweerde serieverkrachters Weinstein en Cosby, door te beweren dat Van Dam leiding gaf aan vijftig mensen – niet waar – en door ook nog maar eens achterwege te laten dat ze ongeveer even oud waren toen deze eenmalige, onfortuinlijke ontmoeting zestien jaar geleden plaatsvond. Dat is, als je het mij vraagt, één grote, valse getuigenis.

En dat resulteert opnieuw in een aanklacht wegens smaad.