Vorig jaar stopte de VSB als sponsor van de grootse prijs voor poëzie. De VSB Poëzieprijs ter waarde van 25.000 euro was altijd een van de vaste bestanddelen van de Poëzieweek. Dat gaat veranderen. Het bedrag blijft hetzelfde, maar de procedure wordt anders.

Wie de Grote Poëzieprijs 2019 krijgt wordt beoordeeld door een vijfkoppige jury, benoemd door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Nederlandstalige bundels die zijn verschenen tussen 1 september 2017 en 31 december 2018 komen in aanmerking. Voor De Grote Poëzieprijs kunnen voor het eerst ook bundels uitgegeven in eigen beheer worden ingezonden. Een auteur aan wie de prijs is toegekend kan in de vier jaar die daarop volgen niet worden genomineerd. Nieuw is ook het deelnamebedrag van € 75,- per ingezonden titel, geld dat direct voor de organisatie van de prijs wordt gebruikt.

Poetry International, School der Poëzie en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde hebben de prijs in het leven geroepen, maar het is de opmaat voor meer:

Het streven is om De Grote Poëzieprijs in de periode 2020 – 2025 uit te laten groeien tot De Grote Poëzieprijzen, een groots en veelzijdig jaarlijks evenement dat prijzen uitreikt voor de beste Nederlandstalige bundel, maar ook voor het beste poëziedebuut, het beste gedicht en de beste Spoken Word act of artiest in het taalgebied, in combinatie met een publieks- en jongerenprijs.

Op 6 februari worden de nominaties bekendgemaakt; de prijs wordt op 16 juni uitgereikt op Poetry International.