Afgelopen zondag, op 30 december is Mieke Vestdijk-van der Hoeven overleden. De weduwe van schrijver Simon Vestdijk is 80 jaar geworden. Vestdijk trouwde in 1965 met Mieke van der Hoeven; ze kregen twee kinderen. Na de dood van Vestdijk in 1971 heeft Mieke Vestdijk een groot deel van haar leven in het teken gesteld van het behoud van de nalatenschap van haar man. Ze wilde dat zijn werk beschikbaar bleef en beijverde zich daar voortdurend voor.

Mieke Vestdijk heeft ook een wat kwade reputatie onder biografen. Ze wordt als het voorbeeld gezien van iemand die de reputatie van de echtgenoot op allerlei manieren wil hooghouden. Interessant is het verweer tegen de biografen Anne Wadman en Hans Visser. Op grond van een proefhoofdstuk verweerde zij zich stevig tegen deze schrijvers:

Het is volstrekt duidelijk dat Wadman en Visser niet opgewassen zijn tegen deze taak. Uit hetgeen Wadman over Vestdijk gepubliceerd heeft blijkt zonneklaar dat hij weinig of niets van hem begrijpt. En men kan zich afvragen of Visser wel ooit op de gedachte gekomen is dat een biograaf inzicht moet hebben in het werk van zijn auteur.

(foto: V.l.n.r. mevrouw Vestdijk-Van der Hoeven, koning Boudewijn, demissionair minister-president De Jong en koningin Fabiola bij uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren op 13 mei 1971, Anefo, CC0 1.0)