Toen ik eind vorig jaar even in Dordrecht moest zijn, zag ik vanuit het station komend dat zich onder in het Tomadohuis een Café Buddingh had gevestigd. Wat meteen opviel was dat de apostrof ontbrak — als de naam tenminste refereerde aan de Dordtse dichter C. (Kees) Buddingh’ (1918-1985). In mijn hoedanigheid van restaurantrecensent van het Rotterdamkatern van NRC — en als oud-Dordtenaar die Kees Buddingh’ heeft gekend — ging ik er een maand of wat later heen. In het restaurant hangt het portret van Buddingh’, op een van de wanden worden enkele regels uit een gedicht van hem weergegeven. De zaak is dus inderdaad naar hem genoemd. Voor de culinair geïnteresseerden hier mijn stukje (€).

Waar het mij hier om gaat is de vraag of we te maken hebben met een trend. Ik bedoel: hoeveel meer restaurants — of laat ik het algemener stellen: horecagelegenheden — die naar schrijvers zijn genoemd tellen Nederland en België? Ja, in Eindhoven is een ‘restaurant-boekencafé’ dat Schrijvers heet, maar dat is dus niet wat ik bedoel.

Een klein onderzoek via internet leverde het volgende op: in Haarlem is een bar Wolkers die ontbijt en lunch serveert; de belettering is ontleend aan de beroemde omslagen van Wolkers’ boeken door Jan Vermeulen. Restaurant Bordewijk in Amsterdam is sinds eind vorig jaar gesloten, maar zowel in Rotterdam als in Arnhem heb je een restaurant dat Karakter heet, naar Bordewijks bekendste roman.

Ook in Rotterdam is een restaurant Fitzgerald (één Michelinster), genoemd naar F. Scott Fitzgerald, van wie de uitspraak: ‘Too much of anything is bad, but too much Champagne is just right’ door belanghebbenden te pas en te onpas wordt aangehaald. In provincieplaatsen als Bergen op Zoom, Venlo en Lelystad bestaan restaurants die Hemingway heten. In Gent is een ‘eetkaffee’ Multatuli.

De overeenkomst is dat alle vernoemde schrijvers dood zijn. Het werk van schrijvers valt tot zeventig jaar na hun dood onder het auteursrecht, maar dat geldt kennelijk niet voor hun naam. Of hebben de nabestaanden van Buddingh’ en Wolkers toestemming verleend om horecazaken hun naam te laten gebruiken? Waarom dan in het geval van Café Buddingh toegestaan om de apostrof, waaraan Kees Buddingh’ nogal hechtte, weg te laten?

Wilt u, als lezer van Tzum, eens in uw eigen omgeving kijken of daar misschien cafés of restaurants bestaan die met de naam van een schrijver prijken en of wat die cafés en restaurants te bieden hebben op enigerlei wijze met leven en/of werk van die schrijver in verband gebracht kan worden?

In Dordrecht wordt bijvoorbeeld de Buddingh Burger geserveerd, maar voor zover ik weet komt in het werk van Buddingh’ geen hamburger voor. We kijken uit naar uw reacties.