Op 10 mei bracht Writers Unlimited naar buiten dat Ellen Walraven de nieuwe (artistiek) directeur van Writers Unlimited wordt. Op de website zegt ze:

Ik verheug me erop om als nieuwe directeur van Writers Unlimited de geschiedenis en het immateriële kapitaal van de organisatie mij eigen te maken. Om een nieuwe dynamiek te creëren en het artistiek team van programmacoördinator en redacteuren uit te dagen. Om de organisatie te verbinden met mijn (inter)nationale netwerk. Om zo een zelfverzekerd Writers Unlimited neer te zetten dat gedragen wordt door (inter)nationale schrijvers en dat de literatuur in al haar verschijningsvormen aan nieuwe publieksgroepen uit Den Haag en Nederland verbindt.

Mooie woorden, maar Toef Jaeger van NRC Handelsblad zet er toch enkele vraagtekens bij. Walraven was hiervoor een van de commissieleden die in een rapport voorstelde om de subsidie voor Crossing Border op te heffen en de subsidie voor Writers Unlimited te verhogen tot € 250.000 (dat was € 226.357).

Jaeger ontrafelt dat Walraven al gesolliciteerd had bij de organisatie op het moment dat de adviezen geschreven werden. Johannes Leertouwer, voorzitter van de adviescommissie, zegt in de NRC: ‘Ik snap dat het voor de buitenwereld raar overkomt, maar het advies is op een volstrekt integere wijze tot stand is gekomen.’

Lees het hele stuk hier.