In zijn column in Trouw gaat Abdelkader Benali in op het literaire strijdpunt dat vanuit Amerika ook Nederland heeft bereikt: mag je wel over een andere cultuur schrijven als je zelf tot een andere, dominante cultuur behoort? Aanleiding voor de column was het boek De weg van de meeste weerstand van Lionel Shriver die een geducht tegenstander is van die doctrine.

Benali beschrijft dat hij eerst niet eens was met de schrijfster ‘want mij viel op dat als witte Nederlanders over minderheden schreven raciale stereotypen op de loer lagen.’ Inmiddels heeft hij zijn mening bijgesteld.

De medestanders die ik toen had zijn verdergegaan met op hoge toon eisen te stellen aan hoe literatuur geschreven moet worden. De roep om gekleurde schrijvers heeft nog geen nieuwe V.S. Naipaul of Toni Morrison voortgebracht. Goedbedoelde pogingen die ik las leverden vooral middelmatig proza op. Wie de verbeelding dicteert, zaait gewauwel.

Lees de hele column hier.