Grote verdeeldheid onder docenten Nederlands over het leesonderwijs in het voortgezet onderwijs. Arjen Lubach besteedde er gisteren een heel item aan. Jammer dat er weer zo heel veel waarde gehecht werd aan dat PISA-onderzoek, terwijl er wel wat op af te dingen valt (zie Helge Bonset op Neerlandistiek en mijn eigen stukje op Tzum.)

Op de Facebookgroep van leraren Nederlands is al een hele stammenstrijd aan de gang over het onderwerp, maar omdat het een besloten groep is kunnen we er niet uit citeren. Ook op Twitter wordt er verwoed gereageerd waarbij zakelijk lezen, begrijpend lezen, fictielezen, leesplezier, mondelingen, literatuuranalyse, basisschool, voortgezet onderwijs en toetsing vrolijk door de gehaktmolen gaan en dat benadrukt nog maar eens dat Twitter meer een uitlaatklep voor meningen is dan een medium om analyses over leesbegrip te geven.

Aansluitend op het krachtige item bij ZML over funeste ontwikkelingen in het leesonderwijs, volgt op zelfde zender een…

Geplaatst door Joost Nijsen op Zondag 27 september 2020