Nog even in de rebound. Bibi Dumon Tak hield een uiterst interessante Albert Verwey-lezing waarin ze vooral het gebrek aan kennis over de moderne jeugdliteratuur aan de orde stelt en een pleidooi houdt voor avontuurlijk lezen. ‘Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim’ is de titel van deze Albert Verwey-lezing ter afsluiting van haar gastschrijverschap aan de Universiteit Leiden. De directe aanleiding was een vraag van een vader op Twitter: ‘Wie weet er nog een boek voor mij om samen met mijn achtjarige dochter te lezen? Geen klassiekers, want die kennen we al.’ Waarna hij een lawine aan klassiekers kreeg.

Nieuwe vaardigheden leer je niet zonder slag of stoot. Ze kosten moeite. Er gaat een proces aan vooraf waar je soms zelfs een strijd voor moet leveren. En dat brengt me bij die twee leesproblemen. Dat we slecht lezen en dat we, wanneer we lezen, behoudend lezen. Pietje Bell stond ook in het lijstje van tweehonderdachtenzestig. Pietje Bell uit de Breestraat in Rotterdam. De Breestraat die al meer dan tachtig jaar geleden door de Duitsers is platgebombardeerd. Pietje is dood, lieve lezers! Lang leve Pietje, maar we moeten door.

Bij de De Grote Vriendelijke Podcast kun je de lezing naluisteren. Op de site van de NRC is de lezing na te lezen.

(foto via Twitteraccount van Esther Op de Beek)