Niet iedereen is altijd blij met een bekroning. Uit het juryrapport van de Griffeljury blijkt dat Charlotte Dematons een Vlag en Wimpel kreeg toebedeeld voor haar boek Alfabet, maar dat ze deze prijs geweigerd heeft.

Het boek Alfabet van Charlotte Dematons is een van de bekroonde titels. De jury spreekt daarmee haar waardering uit voor de toewijding en passie die uit de tekeningen blijkt en de speelse manier waarop kinderen door middel van beeld met het alfabet en de Nederlandse taal in aanraking komen. Het is spijtig dat de illustrator heeft aangegeven de bekroning met een Vlag en Wimpel niet te zullen aanvaarden. De titel staat om die reden niet in de lijst met bekroonde boeken.

Dematons gaf het volgende commentaar (ook opgenomen in het juryrapport):

Mijns inziens is de Vlag en Wimpel een blijk van waardering, maar bovenal een aanmoedigingsprijs. Daarom vind ik dat dit eerbetoon mij geheel niet toekomt. Het zou passend zijn deze prijs te geven aan een getalenteerde nieuwkomer in ons beroep: iemand die met deze erkenning extra aandacht van het publiek zal krijgen. Ik ben 63 jaar, al lang werkzaam in dit vak, en heb volop aandacht voor Alfabet gekregen, het boek is veelvuldig verkocht en dat ervaar ik ook als een vorm van erkenning. Het is uiteraard een eer om een Vlag en Wimpel toegekend te mogen krijgen, maar aanvaarden wil ik ’m niet. In mijn beleving zou dat onjuist zijn.

Kinderboekengoeroe Jaap Friso had Dematons wel wat meer gegund: