Schrijfster Basje Boer ontdekt een trend. De boekenbijlage van de Volkskrant bespreekt steeds minder romans. Gisteren één om precies te zijn. In de categorie non-fictie telden we vier besprekingen, poëzie ook één. In de bijlage wel een groot interview met Antonio Scurati. Basje Boer slaat wel de rubriek met jeugdboeken over waarin Pjotr van Lenteren enkele jeugdboeken besprak en ook Sylvia Witteman besprak in haar column een jeugdboek. Op de pagina met korte signaleringen komen twee romans aan de orde, twee non-fictieboeken en één literair tijdschrift. Ook die pagina slaat Boer over.

In de boekenbijlage van NRC Handelsblad werden afgelopen vrijdag vijf romans besproken (waarbij ik de recensie van drie boeken van Lammert Voos als één meetel), daarnaast zeven besprekingen over acht boeken die in de categorie non-fictie/egodocument vallen, één paginagrote recensie van een poëziebundel en een interview met Maggie Nelson. Ook de NRC heeft een rubriek met korte besprekingen, ‘ook verschenen’, en daarin werden deze week twee romans en vier non-fictiewerken in genoemd.

Recensent Wiebren Rijkboer had de trend vorig jaar al in de gaten.