Brief aan uitgeverij AFdH
[Voor landelijke verspreiding afgerond op 31-12-2021]

Heren uitgevers Abels en Frijns,

Het is mij gebleken dat u de e-mailcorrespondentie die tussen ons is gevoerd heeft doorgezonden aan mevrouw I.M. Swanevelt, weduwe van de heer A.L. Snijders.

Ik mag u erop wijzen dat deze gang van zaken uitermate laakbaar is en een ernstige inbreuk vormt op wat gemeenzaam wellevendheid wordt genoemd.

Dat u de nagedachtenis aan de heer Snijders tracht uit te melken door middel van dwaze stadswandelingen, met door de heer Abels gemutileerde ZKV’s van deze auteur, in postervorm geplakt op abri’s, waarbij u tevens de lustige Witwe als paradepaard gebruikt (zij heeft later gerept over die vrolijke dag daar in Nijmegen) valt vanuit uw stal te begrijpen, tenslotte moet de schoorsteen roken, maar het blijft desondanks een geforceerde en stijlloze exercitie, evenals het destijds instellen van de zogeheten A.L. Snijdersprijs, waarvan verder nooit meer iets is vernomen.

En heren, wat een vondst ook nog eens om op 7 juni aanstaande, de sterfdag van uw sterauteur, een dagboek op de markt te brengen, bijgehouden door mevrouw Swanevelt gedurende de laatste twee maanden van A.L. Snijders’ leven, waarin zij het uitbundige geluk dat deze twee mensen gezamenlijk gekend hebben enthousiast uitvent, zoals zij dat als een soort sneak-preview ook al deed in De Stentor, de krant van Oost-Nederland, op 24 december jongstleden. Over uitmelken gesproken, waar haal ik het vandaan?

Ik wens u beiden een vruchtbaar gesprek toe met erfrechtadvocate Mr. M. Hees van Banning Advocaten (toe maar) en probeert u daarbij vooral te bewerkstelligen dat de kinderen van de heer Snijders binnen afzienbare tijd uit het ten nadele van hen gewijzigde testament, onder beheer van mevrouw I.M. Swanevelt, het deel mogen ontvangen waarop zij nu nog recht hebben.

Met de meeste hoogachting,
L.H. Wiener