De Lezer des Vaderlands bespreekt de dichtbundel Komijnsplitsers van Marieke Lucas Rijneveld.