De Lezer des Vaderlands bespreekt de roman Wat je van bloed weet van Philip Huff.