NBD Biblion heeft bij verschillende genres verschillende ‘schuifjes’ bedacht op grond waarvan collectioneurs van bibliotheken weloverwogen keuzes kunnen maken. ‘Geweld’ en ‘Seks’ zijn twee van die schuifjes bij fictie voor volwassenen, want iedereen weet dat collectioneurs zich daar het meeste mee bezighouden. Bij fictie voor jeugd zijn er weer andere schuifjes: Activiteit: ontspanning – concentratie; Stemming: vrolijk – duister; Humor: serieus – vrolijk; Illustraties: weinig – veel.

In de pdf met voorbeelden die we als voorbeelden niet serieus moeten nemen volgens NBD Biblion, staat een uitleg over het laatste schuifje:

De parameter ‘illustraties’ loopt van weinig via neutraal naar veel. Voor deze parameter wordt niet alleen gekeken naar het aantal illustraties, maar ook naar de grootte en de verhouding tot de tekst.

De stripverhalen voor de jeugd scoren heel erg hoog bij illustratiedichtheid. Dat is toch wel slim in drie-en-een-half jaar bedacht van die computerjongens: strips hebben veel illustraties.