Hoewel Nina Nannini veel positieve geluiden te horen krijgt uit de bibliotheekwereld lezen wij alleen maar negatieve reacties op het besluit van NBD Biblion om in het vervolg de aanschafsuggesties automatisch te laten genereren door computers. Bibliotheekmedewerkers (bibliothecarissen die nog weleens een boek lezen worden niet meer opgeleid) kunnen dan in één oogopslag zien of er veel seks of geweld voorkomt in het boek. Een oud-gediende in het bibliotheekwezen is Dick Scheepstra die de laatste ontwikkelingen ’te gênant voor woorden’ vindt.

Ik heb in mijn jonge jaren mede aan het begin gestaan van de Lectuurinformatiedienst als secretaris van de Commissie Lectuurinformatie in afwachting van de totstandkoming van de Aart Blom’s NBD. Ik ben ook onder Dick Reumer Hoofd geweest van de gelijknamige afdeling van het NBLC (opvolger van Jelle Hoekstra en opgevolgd door Eduard Duijker om nog enkele klassieken te noemen).

Ik kan mij nog heel goed herinneren hoeveel tijd en energie steeds besteed werd aan de totstandkoming van de aanschafinformaties / recensies die door vele honderden externe recensenten werden geschreven en waar nodig werden geredigeerd door een team van redacteuren o.l.v. een hoofdredacteur.

Wat nu gebeurt is te gênant voor woorden. Als je op grond van dit soort gegevens, zeker voor een kleine collectie, tot een keuze moet komen dan kun je nauwelijks meer over verantwoordde collectievorming spreken.

Het moest verboden worden 😒