In de nieuwe Dikke Van Dale (met die lelijke ruggen) is een literair genre opgenomen dat gemunt is door de vorig jaar overleden A.L. Snijders: het zkv, het zeer korte verhaal. Uitgever Paul Abels van AFdH, waar Snijders onderdak vond voor zijn werk, postte een foto van de betreffende bladzijde met de tekst: ‘Wat zou A.L. Snijders dit mooi gevonden hebben!’