‘De door uw software geproduceerde aanschafteksten zijn dunner, oppervlakkiger en daardoor minder waardevol voor de collectioneurs bij bibliotheken.’ Maria Vlaar, voorzitter van de Auteursbond windt er geen doekjes om in haar brief aan Nina Nannini, baas van NBD Biblion. De Auteursbond is bang voor verschraling van het aanbod van bibliotheken en de door software gegenereerde aanschafsuggesties maken het de bibliotheken moeilijker om juist geïnformeerd te raken. Vlaar snapt dat bibliotheken snellere informatie willen, maar concludeert:

Desalniettemin zijn wij van mening dat uw besluit niet in het belang is van de 1700 bij ons aangesloten auteurs, niet in het belang is van de recensenten die werk voor u verrichten en niet in het belang is van de lezers die de boeken lezen die door onze auteurs en vertalers geschreven zijn. Wij verzoeken NBD Biblion dit besluit te heroverwegen en te blijven werken met mensen om de aanschafinformatie de kwaliteit te geven die nodig is.

Lees de hele brief hier.