Begin maart werden 700 recensenten van NBD Biblion per mail ontslagen. Er zou nog een afscheidsfeestje in april komen, maar door de storm aan kritiek die losbrak na de aankondiging dat computers in het vervolg de aanschafinformatie zou samenstellen, werd die bijeenkomst even op de lange baan geschoven. Vandaag kregen de ontslagen recensenten dan eindelijk een uitnodiging voor een bijeenkomst die, gezien het programma, niet heel feestelijk zal zijn.

Beste ,

In maart hebben we u geïnformeerd over de nieuwe werkwijze om de aanschafinformatie samen te stellen voor bibliotheken. We zijn in onze communicatie over deze verandering onzorgvuldig geweest en hebben u onvoldoende meegenomen in wat er verandert en wat de redenen hiervoor zijn. We betreuren dat we dit niet beter hebben gedaan.
Zo was het bijvoorbeeld ook niet duidelijk welke recensenten we nog steeds nodig hebben voor het beoordelen van boeken die niet via kunstmatige intelligentie beoordeeld kunnen worden. Wij hebben hier inmiddels contact met u over gehad.

In de mail van maart hebben we ook aangegeven dat we een bijeenkomst willen organiseren. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 14 juni tussen 15 en 17 uur. We maken van de gelegenheid gebruik om de bijeenkomst iets anders in te vullen.

We willen u nog steeds erg graag bedanken voor uw loyaliteit en inzet. Maar maken ook gebruik van het moment om de verandering toe te lichten en u de gelegenheid geven vragen te stellen. Hier zal voldoende ruimte en aandacht voor zijn. We hebben ook een spreker uitgenodigd die iets gaat vertellen over leesbevordering en de rol van de collectie hierin.

We sluiten het programma graag af met een borrel.

Programma:

15.00 uur Ontvangst met koffie & thee
15.15 uur Spreker vanuit de bibliotheek over leesbevordering en de rol van de collectie
16.00 uur Pauze
16.15 uur Toelichting op het nieuwe werkproces en ruimte voor vragen
17.00 uur Borrel