Op zijn Facebookpagina signaleert Arjan Peters dat op 18 mei een handschrift van Joost van den Vondel onder de hamer komt bij veilinghuis Bubb Kuyper.

Schrijf jij nog wel eens een lofzang op Frederik Hendrik, vroeg diens secretaris Constantijn Huygens in 1633 aan dichter Joost van den Vondel. Dat had die namelijk in eerdere jaren een paar keer gedaan, als de prins en stadhouder weer eens een overwinning had behaald in de Tachtigjarige Oorlog.
Maar Vondel had daar geen zin meer in. Hij schreef iets heel anders, de ‘Vredewensch aen Constantyn Huigens’, met het verzoek om zijn baas over te halen vrede te sluiten met de Spanjaarden: ‘Is veiligst dat gij den Nassauwer stuit,/ Op zijnen tocht: dies stel uw gulde luit,/ En streel den held, dat het gemoed bedaar,/ En vreê verkies voor oorloog en gevaar.’
Vanwaar die ommekeer bij Vondel? Zekerheid heb ik niet, maar wellicht was hij niet meer voor oorlogsdaden in de stemming door het overlijden van zijn zoon Constantijntje (’t zalig kijndtje) in 1632, en van zijn 8-jarige dochter Saartje in 1633.
Veel effect sorteerde Vondel (en Huygens) overigens niet, want de vrede kwam pas in 1648.

De geschatte waarde van het handschrift waar twee versies van bekend zijn ligt zo tussen de 20.000 en 30.000 euro. Zie hier het betreffende lot.