Vorige week beschuldigde Rudolf Dekker de schrijver Jan Paul Schutten van plagiaat op de site Neerlandistiek. In het boek Schaduwleven over Constantijn Huygens jr zou Schutten volgens Dekker te veel hebben overgenomen.

Ik heb met verbazing kennis genomen van het stuk ‘Schaduwleven en onethisch hergebruik’ van Rudolf Dekker. Ik weerspreek de aantijgingen volledig. Er is geenszins sprake van onethisch hergebruik, laat staan plagiaat.

Op pagina 745 verwijs ik uitgebreid naar het boek van Dekker en laat ik weten dat ik hem zeer erkentelijk ben. Het stuk van Dekker bevat insinuaties en onwaarheden en er worden irrelevante zaken bij betrokken. Ik heb Dekker en Neerlandistiek een uitgebreide, inhoudelijke reactie gestuurd waarin ik puntsgewijs alle in het stuk genoemde argumenten weerleg.

De redactie van Neerlandistiek heb ik gevraagd waarom ze een dergelijk schadelijk stuk zonder wederhoor hebben geplaatst en het interview met Jos Noorman direct van hun site hebben gehaald.

Het interview is later teruggeplaatst op Neerlandistiek, maar was altijd al te lezen op Tzum.