Het persbericht waarvan je wist dat die ging komen, ‘Excuses aan de schrijfster Marga Minco’:

De afgelopen dagen is er ophef ontstaan over een interview dat ik heb gegeven aan de NOS in mijn hoedanigheid als directeur van de CPNB. In dat interview heb ik Het bittere kruid van Marga Minco als voorbeeld genoemd van een minder toegankelijk boek voor jongeren die weinig lezen. Dat had ik niet moeten doen en dat spijt me zeer. Ik vind het vreselijk dat ik mensen en met name de familie Minco en Marga heb gekwetst met mijn uitspraak. Dat is ook nooit mijn intentie geweest.

Het interview met de NOS ging over de urgente vraag hoe we de vergrijzing binnen het boekenvak tegen kunnen gaan. Hoe komt het dat we jongeren steeds minder bereiken en inspireren? Hoe komt het dat een grote groep jongeren niet of nauwelijks leest? Ik wilde in het interview benadrukken dat we jongeren daarbij kunnen helpen als we ze boeken aanreiken die aansluiten bij hun beleving en leesniveau. Het was terugkijkend verstandiger geweest daarbij geen concreet voorbeeld te noemen.

Ik vind Het bittere kruid van Marga Minco een historisch, belangwekkend en nog steeds actueel boek binnen de Nederlandse literatuur. Het is geenszins mijn bedoeling geweest daar ook maar iets aan af te doen.

Met grote bewondering en waardering kijken we bij de CPNB naar al het harde werk van auteurs, iedereen in het onderwijs en in het boekenvak, die dagelijks onze jongeren stimuleren om meer te gaan lezen.

Eveline Aendekerk
Directeur CPNB

(foto: Dijk, Hans van / Anefo, Nationaal Archief, CC0)