Ook professor bij Radboud University Jos Joosten kon amper de uitspraken van Eveline Aendekerk over Marga Minco geloven. Op Facebook schrijft hij:

Werkelijk alles is fout aan deze uitlating die vooral bedoeld lijkt zich te afficheren als de Wopke Hoekstra van het Literair Bedrijf. Want daar ziet het nog het meeste naar uit. Aendekerks uitlatingen, als directeur van een instelling die geacht wordt het Nederlandse boek te ‘propageren’, zijn zó dom en zó contraproductief dat je heel lang denkt dat er wel een superieur strategisch masterplan achter moet zitten.

Intussen heb ik dus heel lang gedacht.

En ben ik erachter gekomen dat er helemaal geen masterplan is en dat eigenlijk alleen al mijn vooroordelen over Eveline Aendekerk zijn bevestigd. Was zij immers niet het marketinggenie dat lezen vergeleek met het eten van een bakje Cup-a-Soup? Die hippe influencers uitnodigde op het Boekenbal? En een gratis boek verstrekte bij aankoop van een Big Mac? (Ik wist daarvoor trouwens wel een mooie slogan: ‘Word obees, maar lees!’)

Joosten herleest Het bittere kruid wel vaker:

Technisch is het perfect, het is verbijsterend en oneindig subtiel. Ook voor hedendaagse jongeren is het een boek dat pijnlijk invoelbaar maakt wat de Jodenvervolging betekende op ‘microniveau’.

Joosten gelooft er ‘geen reet van’ dat Aendekerk ook maar één pagina van het boek heeft gelezen.