De Lezer des Vaderlands herlas Ik ga leven van Lale Gül en komt tot een genuanceerd oordeel.