De organisatie van De Grote Poëzieprijs laat in een persbericht weten dat de prijs in 2023 niet wordt uitgereikt.

De reden: de Poëzieclub, de organiserende instantie, ziet geen mogelijkheid om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De Poëzieclub wist de afgelopen jaren diverse publieke en private partijen bereid te vinden om geld te doneren, zodat de VSB poëzieprijs een waardige doorstart kon maken, nadat het VSBfonds als sponsor na 2018 was afgehaakt. Dit heeft echter niet geleid tot structurele financiering van De Grote Poëzieprijs, en voor 2023 is het niet gelukt de financiering rond te krijgen.

De Poëzieclub heeft een platformfunctie in de Nederlandstalige poëziewereld en moet keuzes maken om recht te doen aan verschillende activiteiten. Daaronder vallen – naast de uitreiking van De Grote Poëzieprijs – onder meer de organisatie van De Gedichtenwedstrijd en de uitgave van tijdschrift Awater. De Poëzieclub ziet zich nu genoodzaakt De Grote Poëzieprijs in 2023 niet uit te reiken, zodat deze activiteiten wél kunnen doorgaan. Het bestuur betreurt dit zeer en hoopt een structurele oplossing te vinden, zodat de prijs vanaf 2024 weer kan worden uitgereikt.