De Lezer des Vaderlands over de bestsellers in de canonenquête, deel 2.