In zijn column voor het Dagblad van het Noorden vertelt Jean Pierre Rawie een anekdote over Willem Frederik Hermans die niet is geboekstaafd in het onlangs verschenen Het universum van Willem Frederik Hermans van Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders. Sterker nog, bij de presentatie in de senaatskamer van de universiteit van Groningen kon Rawie de samenstellers het verhaal aan de hand doen hoe Hermans in gezelschap van zijn vrouw en een bevriend echtpaar naar een seksclub aan de Nieuweweg gingen. Veldwerk.

Men bleek zich te moeten inschrijven, en Hermans wilde aanvankelijk rechtsomkeert maken, maar zijn expeditiegenoten wisten hem op andere gedachten te brengen, waarna hij besmuikt een valse naam opgaf.

Eenmaal binnen fluisterde een onbekende man, die met opgezette kraag naast hem zat, hem bij het dempen van het zaallicht toe: „De donkere kamer van Damokles…”

Lees de hele column hier.

(Foto: Rob Bogaerts/Anefo/Nationaal Archief, CC0)