In haar column voor de Volkskrant komt Wilma de Rek met goed nieuws: de sterren bij de recensies verdwijnen. De Rek was al langer een tegenstander van sterren bij de recensies.

Een paar jaar later werd ik in mijn mening gesterkt toen ik in een zaaltje een gesprek leidde met drie literatuurwetenschappers. Hoe vaker ik ze vroeg aan de hand van welke criteria ze beoordeelden wat goede literatuur is, hoe nijdiger ze me aankeken. Een bevredigend antwoord bleef uit.

Elke nuance ontbreekt als je alleen naar de sterren kijkt:

Ze reduceren recensies tot een kil rapportcijfer en dat is niet alleen jammer voor de nuance, het heeft ook iets aanmatigends.

Lees de hele column hier.

Voor de zomer ondermijnde de Volkskrant al het sterrenbeleid door wekenlang aan bijna alle boeken vier sterren te geven.

In 2017 nam de Amsterdamse stadskrant Het Parool al afscheid van de sterren. Christiaan Weijts, voormalig columnist van de NRC, vraagt zich wanneer de NRC afscheid neemt van de waardering in ballen: