Tot nu toe blijven de boekhandelaren een beetje stil, maar uit diverse anonieme bronnen horen we enorm veel gemopper over Ik beloof je dat ik honderd word van Peter R. de Vries & Royce de Vries. De Arbeiderspers drukte op voorhand 100.000 exemplaren (niet 175.000 zoals ook wel werd beweerd), maar verklapte niet om welk boek het ging. Veel boekhandels kochten het boek in op grond van de literaire reputatie van De Arbeiderspers en waren wel enigszins teleurgesteld dat er een misdaadboek de winkel werd binnengerold. Alleen Roos Custers van boekhandel Godert Walter uit Groningen verwoordde haar kritiek in de podcast Lezen is vurrukkulluk.

RC: ‘Er werd alleen maar gezegd dat dit boek door alle alle boekwinkels op grote schaal vooraf moeten inkopen. We zeggen alleen niet wie de auteur is, want dat werd dan onthuld vorige week donderdag. Het blijkt het dagboek van Peter R. de Vries te zijn aangevuld met aantekeningen van zijn zoon die naar een auto is genoemd.’
Willem Goedhart: ‘En vloog het de winkel uit, dat boek?’
RC: ‘Integendeel. Bij Godert Walter waren we ietwat teleurgesteld natuurlijk dat de 20 bestelde exemplaren nou niet direct bij het assortiment van de winkel passen. Maar ook, ik heb dat boek doorgebladerd, ik heb de achterflap gelezen, ik word daar niet heel blij van. Het is toch wel uitermate beroerd geschreven door de zoon die vernoemd is naar een auto. Er staan dan plaatjes in van “dit is een foto van mijn trouwdag” “dit is de vrouw, ik ben niks als man zonder haar”. Dat soort…ja.’
WG: En dat voor die socialistisch-literaire uitgeverij De Arbeiderspers!

Oud-uitgever Joost Nijsen maakte bovenstaande foto van de banner bij boekhandel Athenaeum in Amsterdam, waarop boekhandelaar Cor Wiersma ironisch reageerde met ‘echt een Athenaeum boek!’

Van enkele boekhandelaren kregen we te horen dat het boek mondjesmaat verkocht wordt en dat er gelukkig recht van retour is. ‘Het vliegt niet echt de winkel uit,’ zei één van hen.