Wim Brands over Afgekapt dichtwerk van Rogi Wieg: ‘Wieg is nog steeds een even merkwaardige dichter als hij ook een merkwaardige poëziecriticus was. En ik bedoel dit als een reuze compliment.’