Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer hebben evenveel recensies besteed aan vrouwen, afgerond naar boven: nul. De Groene Amsterdammer gaat er met de Loden Leesbril vandoor. De Lezeres des Vaderlands is weer onvermoeid aan het tellen geslagen en constateerde opnieuw dat Trouw het beste uit de verf komt als je de sekse van bespreker en besprokene turft, met dien verstande dat het hoogste percentage van besproken boeken van vrouwelijke auteurs in dit geval 28,57 % is.

We vullen de scores nog even aan met de literatuurpagina’s van de noordelijke dagbladen (de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden), maar moeten helaas constateren dat zij deze week ook de nullijn halen (tenzij achter het pseudoniem van Hendrik Groen toch een vrouw blijkt schuil te gaan).

Vorige week vroeg Tzum of nieuwe recensenten zich wilden melden voor de site met een extra aansporing voor vrouwen. Dat leverde meer elf reacties op van mannen en twee van vrouwen.

Lees het noeste werk van de Lezeres des Vaderlands hier na.