Op 30 juli verscheen de laatste recensie van Daniëlle Serdijn voor de Volkskrant. Vier sterren kreeg Esther Gerritsen voor haar boek Veilig leren lezen. Chef Boeken Wilma de Rek bevestigt de geruchten die gingen over haar vertrek:

Danielle heeft tien jaar lang mooie stukken voor ons geschreven en ik hoop dat ze die elders kan blijven maken, want we kijken er met plezier op terug. Maar het is goed op gezette tijden ruimte te maken voor nieuwe stemmen.

Serdijn heeft in de loop der jaren een gedenkwaardige reputatie opgebouwd. Zo schreef ze een recensie over Juni van Gerbrand Bakker waaruit bleek dat ze het boek niet gelezen had, schreef ze voor Opzij boekaankondigingen met oordelen over boeken die nog niet verschenen, ja zelfs niet geschreven waren, schreef ze een recensie over een zkv-bundel van A.L. Snijders die door de auteur zelf in een ironische zkv werd gekraakt en bleek ze de laatste roman van Arthur Japin wel op een geheel eigen wijze te hebben geïnterpreteerd. Al die tijd werden deze misstappen door de Volkskrant getolereerd, maar daar is nu een einde aan gekomen.

Daniëlle Serdijn is nog wel jurylid voor de ECI Literatuurprijs.

(Afbeelding via Erik1980, Wikipedia Commons)