Vandaag hield dichteres Ellen Deckwitz een toespraak bij de Indië-herdenking.

Op zijn Facebook-pagina toont schrijver en journalist Hans Vervoort (zelf opgegroeid in Nederlands-Indië) zich kritisch over de opzet van de herdenking:

Over een half uur zal de Indië-herdenking uitgezonden worden en ik zal er weer niet naar kijken. Het thema van de Indië-herdenking is dit jaar ‘Brandend verlangen’. Ellen Deckwitz houdt de Grote Speech (…). De laatste keer dat ik de Indië-herdenking zag was toen Willem Nijholt er sprak, en eerlijk liet weten niet te kunnen vergeven. Allen die daarna op dat podium stonden hadden de oorlog zelf niet meegemaakt. En weten dus niet waar ze het over hebben. Dat is ze niet kwalijk te nemen, ze hebben het geluk gehad later geboren te zijn. En de bedoelingen zijn ongetwijfeld goed. Maar naar weeïg gelul luister ik niet graag en een brandend verlangen kan de oorlog bij mij niet oproepen.

Hij eindigt zijn stuk als volgt:

Anno 2019 is wel zo ongeveer iedereen dood die de oorlog als volwassene heeft meegemaakt. Hou zo’n herdenking dan simpel en waardig, zou ik wensen. Laat iemand nog wat voorlezen uit de kampdagboeken, toon nog wat filmbeelden, toeter de treurtrompet en ga gesticht huiswaarts. Maar ga niet een jaarlijks ’thema’ bedenken en laat niet iemand als Ellen Deckwitz proberen iets zinnigs te zeggen over wat nooit te verwoorden valt als je het niet zelf hebt meegemaakt.

Deckwitz zelf zei eerder over haar bijdrage aan de herdenking:

Mijn moeder en grootmoeder hebben in de oorlog familie verloren. Ik probeer op mijn eigen manier 15 augustus meer onder de aandacht te brengen. Dit stuk geschiedenis mag niet worden vergeten.’ Ze herdenkt op deze dag verschillende familieleden die de oorlog niet overleefden of voor het leven werden getekend. ‘Ik sta ook stil bij de gevolgen van de oorlog, de tragedies omtrent de repatriëring en het opgroeien met getraumatiseerde familie van de tweede en derde generatie Indische Nederlanders in Nederland.

Op Twitter wordt positief gereageerd op de toespraak van Deckwitz:

0