SARS-CoV-2

Ditmaal is het dus niet de volle maan,
de wilde meid, de vuile was, het reilen
en zeilen, de ijdele waan, het dweilen
met open kraan, het hebben van een baan.

Met niets daarvan heeft het iets uit te staan.
Geen god vermag de ijlte hiervan peilen.
Het maalt niet om verfijnde levensstijlen.
Het trekt zich van geen zondigheid iets aan.

De wisse dood ligt kil op onze lippen.
Angstvallig draaien we om elkaar heen.
Een oude lente houdt ons op de been.

We kunnen aan onszelf niet langer tippen
en langzaamaan zal alles ons ontglippen.
De sleedoorn bloeit. Wie gaat, gaat nu alleen.

Ronald Ohlsen

(foto: Rasbak via Wikimedia, CC BY-SA 3.0)