In een brief aan Louis Behre en Michel Behre steekt Luc Coorevits van Behoud de begeerte Crossing Border een hart onder de riem en roept hij op tot solidariteit met het festival. Eind vorige maand werd bekend dat een commissie adviseerde om de subsidie voor Crossing Border te stoppen ten gunste van Writers Unlimited. NRC ontdekte dat een commissielid een dubbele pet op had.

Wat Crossing Border nu overkomt, reveleert de permanente zwakte van het systeem: de mogelijkheid van opportunisme, losse omgang met deontologie, gebrek aan de juiste competenties en, ja, belangenvermenging. Het verbaast me wel dat deze kwestie zich in het voormalige voorbeeldland Nederland voordoet; ik dacht dat het er bij jullie op dat vlak kuiser, strikter en correcter aan toe ging dan bij ons […]

lk hoop dat deze smartelijke affaire een keerpunt wordt en dat om te beginnen de adviezen voor Crossing Border en Writers Unlimited opgeschort worden en herzien door een nieuwe commissie. lk hoop ook dat adviezen voortaan in de eerste plaats rekening houden met het meest relevante van alle ter zake doende criteria: artistieke kwaliteit – iets waar Crossing Border vanaf dag één in grossiert

Lees de hele brief hier