Naar aanleiding van het overlijden van Remco Ekkers zullen we de komende dagen enkele gedichten van hem plaatsen om hem te eren.

Leven

Alle mensen die hebben bestaan
zijn vergeten op enkelen na.
Ik vraag me af waarom
ze hebben geleefd en of het van belang
was voor henzelf dat ze hebben geleefd
maar dan toch om het leven zelf
voort te duwen tot meer bewustzijn.

Er zijn plaatsen op de wereld
waar de namen van de gestorvenen
zijn gegraveerd, in steen gehakt
om ze te kunnen behouden, hoe lang nog?

Als iemand belt en zegt dat ik moet
komen, hoe ver, het maakt niet uit.

Remco Ekkers

(Uit de bundel Hop over de sofa.)