In deze video bespreekt de Lezer des Vaderlands De zonde waard van Simone van der Vlugt.