Nero en de koning

In 1950 verscheen in het katholieke dagblad Het Volk het laatste verhaal in de reeks ‘De avonturen van detectief Van Zwam’: De hoed van Geeraard de Duivel. Het personage Van Zwam werd overvleugeld door de bijfiguur Nero, die ook al in eerdere verhalen van Van Zwam optrad. Het is ook de eerste keer dat de illustere Madam Pheip haar opwachting maakt. De struise dame rookt een stevige pijp en zal in de avonturen van Nero blijven doen.

Het verhaal van De hoed van Geeraard de Duivel door Marc Sleen is nauwelijks na te vertellen, zoals geen enkel verhaal van Nero, waarin personages komen en gaan, gebeurtenissen vol gevaar zijn en op de strook die de volgende dag in de krant verscheen bleek het gevaar alweer geweken te zijn. Het ene moment worden Nero en Madam Pheip bijvoorbeeld belaagd door krokodillen, de dag erna blijkt de pijprook van Madam Pheip voldoende om de beesten buiten werking te stellen. Centraal gegeven is de hoed die Nero op de kermis bemachtigt, maar die ook begeerd wordt door Geeraard de Duivel. De strijd tussen de duivel en Nero zal de twee in Indië brengen, waar Nero zelfs een koninklijke status krijgt. De weg ernaartoe en ervandaan is onnavolgbaar, maar juist die hotseknots manier van vertellen met de nodige absurditeit maakt de charme uit van de strip.

Na Het rattenkasteel en De blauwe toekan is De hoed van Geeraard de Duivel die Yves Kerremans en Noël Slangen hebben opgelapt als ‘ultieme editie’. Niet alleen de hele strip is gerestaureerd, op elke bladzijde met twee stroken wordt ook een toelichting gegeven. Dat is vooral leuk als de concurrentie met Willy Vandersteen van Suske en Wiske wordt aangestipt. Als uit de hoed van Nero als een geest een tweede Nero tevoorschijn komt die wensen vervult, dan stippen Kerremans en Slangen fijntjes aan dat Vandersteen een half jaar later hetzelfde idee gebruikt. En ook bij krachtpatser Jan Spier wordt erop gewezen dat Vandersteen later een soortgelijke Jerom introduceert in zijn strip. Op zijn beurt leent Sleen hele scènes uit Laurel & Hardy-films.

De nadruk van de commentaren ligt deze keer echter vooral op de koningskwestie die in België een grote rol speelt bij de verkiezingen. De verbannen Leopold III zou na een volksraadpleging terug mogen komen, maar dat betekende niet dat er felle tegenstand tegen zijn komst bleef. Sleen had de gewoonte om karikaturen te maken van politici en de duivel heeft in deze strip de trekken gekregen van de socialist Camille Huysmans. Sleen zat in het anticommunistische en antisocialistische kamp, de partijen die tegen de terugkeer van de koning waren. De stakingen en opstanden, waarbij zelfs doden vielen, klinken door in De hoed van Geeraard de Duivel, maar of het nu zo nadrukkelijk is als Kerremans en Slangen beweren, vraag ik me af. Ja, er worden regelmatig knipogen gegeven naar de actuele situatie in België, maar terwijl de commentaren bladzijdenlang doorgaan over de politieke toestand is Nero bezig met een zoveelste achtervolgingsscène met de duivel. Of die zo politiek geduid moet worden is maar zeer de vraag.

Coen Peppelenbos

Marc Sleen – De hoed van Geeraard de Duivel. Bezorgd door Yves Kerremans en Noël Slangen. Davidsfonds, Leuven. € 24,99.