Typoscripten van de eerste twee romans van Harry Mulisch, archibald strohalm (1952) en De diamant (1954), hebben gisteravond op een boekenveiling in Haarlem 21.500 euro opgebracht, exclusief opgeld. Aad Meinderts twitterde zojuist dat zijn Letterkundig Museum voor dat bedrag de nieuwe eigenaar van de vele vellen papier is geworden. Beide typoscripten waren afkomstig van (familieleden van?) een vriendinnetje van de schrijver uit de vijftiger jaren. Manuscripten en typoscripten van Mulisch komen zelden op de markt: de schrijver was zijn eigen archivaris en hield alles in eigen beheer.