Dinsdag brachten we het nieuws dat Jan Just Witkam in het Leidse blad Mare Jaap Goedegebuure van plagiaat beschuldigde. Zijn Kellendonkbiografie zou veel te danken hebben aan het werk van André Bouwman en Ernst Braches zonder dat zij genoemd werden.

Peter Altena wees er op Tzum de dag erna op dat Goedegebuure Bouwman en Braches wel degelijk had genoemd. Ons bericht heeft ervoor gezorgd dat er nu een rectificatie van de redactie en een verontschuldiging van Witkam is toegevoegd aan het online artikel in Mare:

Ik heb Jaap Goedegebuure ten onrechte van plagiaat beschuldigd. Dat was een ernstige vergissing van mij. Op de allerlaatste bladzijde van zijn biografie van Frans Kellendonk staat inderdaad het werk van Bouwman en Braches vermeld dat ik gemist had. Ik had beter moeten kijken. Ik bied prof. Goedegebuure mijn welgemeende verontschuldigingen aan, en ook de redactie van Mare en mijn lezers. Ik ben blij dat ik ongelijk had. Voor het overige neem ik niets terug van mijn bespreking.

Er blijft nu ook niet zo heel veel meer over van die bespreking door Witkam.