Periodiek vraagt de Times Literary Supplement aan literaire critici welk boek het verdient om opnieuw ontdekt en herdrukt te worden. In het eerste nummer van 2020 (3 januari, nummer 6092) passeert een groot aantal kandidaten de revue: Kipling, Ford Madox Ford en Brian Moore en… Louis Couperus. Richard Canning betoogt dat het de hoogste tijd is om de vertaling van Noodlot te herdrukken. Het boek werd in 1891 voor het eerst in het Engels uitgegeven (vertaald door Clara Bell) als Footsteps of Fate, een vertaling die Couperus fanmail opleverde van Oscar Wilde. Canning:

I’ve always thought that elements of the plot structure of Noodlot subconsciously influenced Wilde in the shaping of The Picture of Dorian Gray […].

Maar los van deze mogelijke verwantschap prijst Canning de roman van Couperus uitbundig. Volgens hem is de focus van de roman ‘deeply queer’ en gaat het in het boek om ‘the playing out of an adolescent passion between boys into adulthood.’ Noodlot is volgens hem een ‘seminal fin-de-siècle study in obsession and derangement’. Hij geeft ook een mooie karakteristiek van Couperus, die hij omschrijft als ‘an apparantly highly respectable married man, living in The Hague, though the truth is somewhat more complex.’