‘Een volmaakt hiaat binnen het gaaf geschaafde’ Pas als je een boom van bladeren ontdoet, worden vertakkingen goed zichtbaar. Door snoeien leg je de constructie bloot, de kern van waaruit